WBZ
  • Home
  • DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA WEBZONE TELECOM SRL

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA WEBZONE TELECOM SRL

TITLU PROIECT: DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA WEBZONE TELECOM SRL

Beneficiar: WEBZONE TELECOM SRL

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea Webzone Telecom S.R.L. in termen de 12 luni de la semnarea contractului de finantare astfel incat aceasta sa poata activa pe piata Activitatilor fotografice.

Prin implementarea proiectului, se au in vedere urmatoarele rezultate:

  • Achizitia de specifice domeniului foto (inclusiv echipamente de prelucrare foto).
    • Achizitia de echipamente conexe proiectului – rampa acces persoane cu dizabilitati si panou fotovoltaic mobil.
    • Crearea a 3 noi locuri de munca din care cel putin unul pentru o persoana din categoria celor defavorizate

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea cifrei de afaceri a S.C. Webzone Telecom S.R.L. de la valoarea de 0,9 milioane lei la valoarea de 1,2 milioane lei in termen de 12 luni de la finalizarea implementarii proiectului

2. Dezvoltarea resursei umane existente la nivelul Webzone Telecom S.R.L. in termen de 15 luni de la semnarea contractului de finantare pentru a putea activa cu succes pe piata activitatilor fotografice.

Acest obiectiv se va indeplini prin doua masuri:

– Crearea a 3 noi locuri de munca;

– Realizarea unor cursuri de instruire in vederea folosirii utilajelor achizitionate ca urmare a implementarii proiectului;

3. Cresterea contributiei Webzone Telecom S.R.L. la protectia mediului inconjurator in termen de 36 de luni de la finalizarea contractului de finantare.

Data de incepere a proiectului: 01.08.2019

Perioada de implementare: 22.10.2020-31.12.2021. 

Valoarea totala: 624.031,17 LEI, din care 530.426,49 lei contributie UE si 93.604,68 LEI contributie nationala.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, precum si site-ul web al Programului Operational Regional 2014-2020, www.inforegio.ro si pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

WEBZONE TELECOM SRL  

Date de contact beneficiar:

Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 39A, etj. 2, ap. 6, Brașov, cod poștal 500085

Tel: 0751.305.735, E-mail: office@wbz.ro

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2005-2015 WEBZONE TELECOM SRL